Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 06-05-2011

Telen met toekomst

In Telen met toekomst zijn twaalf akkerbouwers bezig geweest met het optimaliseren van het mineralenmanagement. In een brochure vindt u het verhaal van zes en in een rapport de resultaten van de twaalf deelnemers, waarin zij een beeld schetsen van hoe akkerbouwers bezig zijn met bemesting en tot welke resultaten dat leidt.

In 2010 hebben 12 akkerbouwbedrijven in verschillende delen van Nederland deelgenomen aan het bemestingsonderzoek binnen het project Telen met toekomst (Tmt). Deze bedrijven hebben met ondersteuning van DLV Plant en PPO gewerkt aan het milieutechnisch en bedrijfseconomisch optimaliseren van de bemesting binnen de wettelijke gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat. Één bedrijf had moeite om aan de stikstofgebruiksnorm te voldoen en drie bedrijven om aan de fosfaatgebruiksnorm te voldoen. Door aanscherping van de fosfaatgebruiksnorm de komende jaren, alsook door verdere verlaging van de stikstofgebruiksnormen voor zand- en lössgrond, zullen voor een aantal bedrijven aanpassingen in de bemesting en/of het bouwplan noodzakelijk zijn om aan de normen te voldoen. De mogelijkheid om voldoende organische stof aan te voeren bij hoge Pw-getallen is beperkt.

In de brochure vindt u het verhaal van zes en in het rapport de resultaten van de twaalf deelnemers, waarin zij een beeld schetsen van hoe akkerbouwers bezig zijn met bemesting en tot welke resultaten dat leidt.

Let op! Telen met toekomst is uitgevoerd met twaalf voorlopers. Dat wil zeggen dat de resultaten van dit project niet 1 op 1 lopen met de gangbare praktijk!

Telen met toekomst is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EL&I en het Productschap Akkerbouw.

Voor uw vragen, op- en aanmerkingen over dit project kunt u zich wenden tot Tjitse Bouwkamp (Productschap Akkerbouw). Wanneer u een brochure wilt nabestellen, kunt u een e-mail sturen naar onderstaand e-mail adres (op is op).

' 079 368 7513
* mmm@hpa.agro.nl