Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Links

Praktijkonderzoek voor derden

Informatie over het Programma Onderzoek en Innovatie staat op de website van BO Akkerbouw.

Informatie en onderzoeksresultaten over het Actieplan Plantgezondheid staan op de website van BO Akkerbouw.

De bibliotheek van Wageningen University & Research bevat veel voor de akkerbouw relevante onderzoeksrapporten.

Voor het wetenschappelijk onderzoek in specifiek de open teelten en de proefbedrijven is de site van Plant Research van de WUR een goede startpagina.

Klik voor wetenschappelijk onderzoek naar bodemvruchtbaarheid op deze link van de WUR.

Voor het project Beter Bodembeheer is een aparte website.

Resultaten van bemestingsonderzoek zijn na te zoeken in het Handboek bodem & bemesting.

Voor onderzoek naar plantgezondheid, zie ook de site van de WUR.

Meer over het praktijkonderzoek in de suikerbietenteelt staat op de site van het IRS.

Voor de aaltjesproblematiek, kijk op Aaltjesschema.nl, de site van de WUR.

Onderzoek naar rassen, bemesting, ziektebestrijding en GPS en Remote Sensing vindt onder andere plaats bij Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve.

Alles over het rassenonderzoek is te vinden op de site van de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst Landbouwgewassen (CSAR).

Het praktijkonderzoek voor de precisielandbouw gebeurt in NPPL-verband, de Nationale Proeftuin Precisielandbouw.

Meer over het praktijkonderzoek op de proefbedrijven Kollumerwaard en Ebelsheerd (onder andere de biologische teelt) is te vinden op de Stichting Noordelijke Proefbedrijven Akkerbouw (SPNA).

Bij Proeftuin Zwaagdijk wordt praktijkonderzoek gedaan in uien, suikerbieten, maïs en granen.

Op de site van Topsector Agri&Food is veelsoortig onderzoek te vinden rondom thema’s als Klimaatneutraal, Circulair, Slimme technologie, Consument & Maatschappij en Gezond & Veilig.

Resultaten van tuinbouw- en uitgangsmateriaal-gerelateerd onderzoek staat op de site van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal.

Alles over de teelt van vlas en hennep is verzameld op de site van Vlas en Hennep.NL.