Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Praktijkonderzoek van derden

Een overzicht van alle onderzoek en de onderzoeksresultaten in ‘Wageningen’ staat op de site van de WUR.

Voor het wetenschappelijk onderzoek in specifiek de open teelten en de proefbedrijven is de site van Plant Research van de WUR een goede startpagina.

Klik voor wetenschappelijk onderzoek naar bodemvruchtbaarheid op deze link van de WUR.

Resultaten van bemestingsonderzoek zijn na te zoeken in het Handboek bodem & bemesting.

Voor onderzoek naar plantgezondheid, zie ook de site van de WUR.

De site van Akkerwijzer bevat praktische informatie over de teelt, gewasbescherming, bodemgezondheid, bemesting, bewaring en mechanisatie.

Meer over het praktijkonderzoek in de suikerbietenteelt staat op de site van het IRS.

Voor de aaltjesproblematiek: kijk op Aaltjesschema.nl, de site van de WUR.

Onderzoek naar rassen, bemesting, ziektebestrijding en GPS en Remote Sensing vindt onder andere plaats bij Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve.

Alles over het rassenonderzoek is te vinden op de site van de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst Landbouwgewassen (CSAR).

Informatie over onderzoek naar Functionele Agro Biodiversiteit en akkerrandenbeheer staat op de site van het Steunpunt Agrarisch Natuurbeheer.

Praktijkonderzoek naar de zilte teelt wordt gedaan door Zilt Proefbedrijf op Texel.

Het praktijkonderzoek voor de precisielandbouw gebeurt in NPPL-verband, de Nationale Proeftuin Precisielandbouw. 

Meer over het praktijkonderzoek op de proefbedrijven Kollumerwaard en Ebelsheerd (onder andere de biologische teelt) is te vinden op de Stichting Noordelijke Proefbedrijven Akkerbouw (SPNA).

Bij Proeftuin Zwaagdijk wordt praktijkonderzoek gedaan in uien, suikerbieten, maïs en granen, ondermeer naar bemesting.

Op de site van Topsector Agri&Food is veelsoortig onderzoek te vinden rondom thema’s als Klimaatneutraal, Circulair, Slimme technologie, Consument & Maatschappij en Gezond & Veilig.

Resultaten van tuinbouw- en uitgangsmateriaal-gerelateerd onderzoek staat op de site van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal .

Alles over de teelt van vlas en hennep is verzameld op de site van Vlas en Hennep.NL.