Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-09-2007

Resistentie van schimmels tegen fungiciden

Binnen het Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) worden door vertegenwoordigers van agrochemische bedrijven internationale richtlijnen opgesteld voor maatregelen die kunnen voorkomen dat schimmels resistent worden. Voor graanziekten en Phytophthora infestans in aardapel zijn richtlijnen opgesteld.

Inleiding

Fungiciden worden ingezet om schimmels te bestrijden in bijna alle land- en tuinbouwgewassen. Sinds 1970 is het echter meerdere malen voorgekomen dat schimmels resistent worden tegen sommige fungiciden. Sinds de eerste gevallen van resistentie is er door alle betrokkenen veel aan gedaan om dit fenomeen te analyseren en om maatregelen te ontwikkelen die kunnen voorkomen dat schimmels resistent worden. Binnen het Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) worden door vertegenwoordigers van agrochemische bedrijven internationale richtlijnen opgesteld voor dergelijke maatregelen (zie: http://www.frac.info/) In een aantal landen waaronder nu ook Nederland zijn regionale groepen opgezet die zich met fungicidenresistentie bezighouden.

Fungicide Resistentie Actie Groep Nederland (FRAG-NL)

In Nederland is sinds 2004 de een regionale fungicide resistentie werkgroep actief die zich bezighoudt met alle aspecten van resistentie van schimmels tegen fungiciden in Nederland. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van agrochemische bedrijven en diverse onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving. De voorzitter van de werkgroep is Huub Schepers, PPO-AGV, Lelystad (e-mail: Huub.Schepers@wur.nl). Claudia Jilesen van de Plantenziektenkundige Dienst Wageningen (e-mail: c.j.t.j.jilesen@minlnv.nl) is secretaris.

Doelstellingen werkgroep

De werkgroep heeft de volgende doelstellingen:

  • verzamelen en interpreteren van informatie betreffende fungicidenresistentie en het management ervan om te komen tot consensus in Nederland.
  • bevorderen van praktische richtlijnen betreffende de status en management van fungicidenresistentie in Nederland; adviseren over onderwerpen waar Research & Development (onderzoek & ontwikkeling) nodig is.
  • aanspreekpunt bieden tussen industrie (FRAC), overheid en onafhankelijke onderzoeksinstellingen.
  • produceren, publiceren en bevorderen van voorlichtingsmateriaal dat kan ondersteunen bij het begrip verkrijgen voor en het verminderen van fungicidenresistentie.

Richtlijnen

De werkgroep heeft tot nog toe twee richtlijnen opgesteld:

  1. Richtlijn management fungicidenresistentie in graanziekten, waarin voor de belangrijkste ziekten in granen wordt beschreven wat de situatie rondom fungicidenresistentie is, en hoe de (verdere) ontwikkeling ervan het beste kan worden tegengegaan;
  2. Richtlijn management fungicidenresistentie P. infestans in aardappel, waarin voor Phytophthora infestans in aardappelen wordt beschreven wat de situatie rondom fungicidenresistentie is, en hoe de (verdere) ontwikkeling ervan het beste kan worden tegengegaan.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris (Claudia Jilesen) of voorzitter (Huub Schepers) van de FRAG-NL werkgroep.

Verdere informatie over fungicidenresistentie is beschreven in de bijgevoegde documenten en presentatie.