Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-07-2004

Factbook biobrandstoffen

In dit factbook worden diverse aspecten van biobrandstoffen (bioethanol en biodiesel) toegelicht.

Rondom biobrandstoffen bestaan nog altijd onduidelijkheden en misverstanden die met dit boekje hopelijk worden weggenomen.

Biobrandstoffen zijn al gemeengoed in verschillende delen van de wereld – Brazilie, Verenigde Staten – maar ook in de EU zijn er al veel ervaringen op dit vlak. Nu de EU richtlijn voor biobrandstoffen is aangenomen zal dit alleen maar toenemen. Het gebruik van biodiesel en bio-ethanol zal, afhankelijk van de doelstellingen die de lidstaat zich stelt, exponentieel kunnen stijgen. Lidstaten hebben de mogelijkheid verschillen in de accijnzen toe te passen ten gunste van biobrandstoffen,zodat de introductie ervan bevorderd wordt.

Met biobrandstoffen komen verschillende werelden samen. Allereerst de wereld van duurzame energie. Daarnaast de wereld van olie en fossiele brandstoffen; biobrandstoffen worden immers (vaak) gemengd met hun fossiele tegenhangers. Tenslotte de agribusiness als leverancier van grondstoffen.