Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 18-02-2007

Zwaveladvies wintertarwe

Deze tip geeft aan wanneer een zwavelbemesting van wintertarwe de moeite waard is.

Op gronden met een beperkte zwavelvoorziening is een zwavelgift aan te bevelen. Lichte, uitspoelingsgevoelige gronden en gebieden met een lage zwaveldepositie hebben een beperkte zwavelvoorziening. Omdat zwavel gevoelig is voor uitspoeling, is de zwavelvoorraad dit voorjaar laag.

Uit [INVALID URL] is naar voren gekomen dat een zwavelgift van 20 kg S/ha voldoende is voor een optimale opbrengst. Geef deze zwavel bij de eerste gift, omdat wintertarwe de meeste zwavel opneemt in de periode tussen stengelstrekking en bloei.