Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 03-04-2006

Zomerkoolzaad op zandgrond prima te bemesten met drijfmest

De toepassing van varkensdrijfmest in zomerkoolzaad op zandgrond geeft een zelfde zaadopbrengst als strooien van kunstmest. Dat is gebleken uit onderzoek van PPO in 2003-2005 op Zuidoostelijke zandgrond.

Naast het gebruik van drijfmest heeft PPO de afgelopen jaren een aantal Duitse zomerkoolzaadrassen vergeleken. De rassen Heros en Ability kwamen hierbij als beste naar voren. Er zijn geen Nederlandse zomerkoolzaadrassen.

Zomerkoolzaad was tot voor kort een vrij onbekende teelt in Nederland. De afgelopen jaren is de belangstelling voor de teelt van koolzaad voor biobrandstoffen toegenomen. Daarbij ontstond naast de traditionele teelt van winterkoolzaad ook interesse voor de teelt van zomerkoolzaad, vooral op de Zuidoostelijke zandgronden. Zomerkoolzaad is hier qua teeltperiode gemakkelijker in te passen in het bouwplan dan winterkoolzaad.
De gemiddelde zaadopbrengst van zomerkoolzaad op zandgrond komt tot nu toe uit op een niveau van ca. 2,5 ton per ha, tegenover gemiddeld vier ton per ha voor winterkoolzaad. Met dat opbrengstniveau levert zomerkoolzaad een vrij laag saldo op. Bij een opbrengstniveau van 3,5 ton per ha of meer kan zomerkoolzaad een concurrerend saldo geven ten opzichte van zomergerst. De teeltkosten van zomerkoolzaad zijn ongeveer gelijk aan die van zomergerst. De opbrengsten van zomerkoolzaad variëren sterk per perceel en per jaar. De zaadopbrengst kan onder gunstige groeiomstandigheden ver boven de drie ton per ha uitkomen. Opbrengsten tot ruim vier ton per ha zijn zelfs mogelijk. Maar opbrengsten onder de twee ton per ha komen ook voor. De opbrengstverschillen tussen percelen zijn vooral een gevolg van verschillen in structuur van de grond en vochtleverend vermogen. Zomerkoolzaad is droogtegevoeliger dan winterkoolzaad. De opbrengstverschillen tussen jaren hangen samen met zonneschijn en neerslag dan wel droogte. Verder verschillen de opbrengsten per ras. Er komen in de ons omringende landen steeds nieuwe zomerkoolzaadrassen beschikbaar met een hogere opbrengst. Het blijft belangrijk om deze rassen onder Nederlandse groeiomstandigheden te beproeven, want naast een goede teelttechniek zijn productievere rassen nodig om de zomerkoolzaadteelt rendabeler te maken.