Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 14-04-2011

Ziektebestrijding wintertarwe

In de rassen Premio en Hekto komen we soms nogal wat meeldauw tegen. Is dat het geval, voeg dan Mildin of Corbel met Flexity toe bij het kortspuiten.
Op dit moment is de tarwe over het algemeen erg gezond. Er is dan ook geen noodzaak om nu te spuiten tegen Septoria of andere ziekten, met uitzondering van een enkel perceel met meeldauw. Gezien de weersontwikkeling tot nu toe en de voorspelling voor de komende week is er niet veel kans op aantasting of uitbreiding van aantasting. Wacht dus met een ziektebestrijding tegen Septoria.