Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 19-12-2012

Ziektebestrijding in wintertarwe

In de periode 2006 t/m 2012 is er door het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in Lelystad (PPO-agv) in opdracht van de Stichting prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve onderzoek uitgevoerd naar de optimale ziektenbestrijdingsstrategie in wintertarwe. Daarnaast werd in enkele jaren ook aandacht besteed aan andere actuele zaken bij tarwe, zoals een optimale N-bemesting, voor- en nadelen van precisiezaaien en de toepassing van verschillende groeiregulatoren.

Met name de steeds verdergaande resistentieontwikkeling bij bladvlekkenziekte (Septoria tritici) tegen de groep van strobilurines was voor de Stichting van Bemmelenhoeve in 2006 aanleiding om onderzoek te financieren naar de optimalisatie van de ziektebestrijding in tarwe. Ook regelmatig optredende aantastingen en bestrijdingsproblemen met aarfusarium waren een reden om het onderzoek te starten.

Aanvankelijk werden de proeven in Lelystad uitgevoerd en werd er in het seizoen een toelichting gegeven aan belangstellende telers die vanuit Noord Holland naar Lelystad kwamen. Om meer telers in de gelegenheid te stellen de proeven te zien en er uitleg bij te krijgen zijn vanaf 2008 de proeven naar Noord Holland verhuisd. Ze werden aangelegd in praktijkpercelen bij telers in het gebied. In samenwerking met coöperatie Agrifirm werd op de betreffende proefpercelen ook steeds een rassendemo aangelegd. Rondom de ziektebestrijdingsproeven en de rassendemo werden in het seizoen één of meerdere demoavonden/middagen georganiseerd. Hierbij stond de teelt van tarwe centraal, maar kwamen ook andere zaken aan de orde zoals bodem(verdichting), beworteling, onkruidherkenning, onkruidbestrijding in uien, rassenproeven in bieten etc.

In het bijgevoegde rapport zijn de belangrijkste resultaten van de tarweproeven en rassendemo’s die in de onderzoeksperiode zijn uitgevoerd weergegeven.