Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 07-04-2008

Ziektebestrijding in wintertarwe

Betrek bij de ziektebestrijding in tarwe heel nadrukkelijk de resistentie van het betreffende ras.
Uit [INVALID URL] is gebleken dat er een duidelijk verschil is tussen de optimale strategie van ziektegevoelige en van resistentere rassen. Bij ziektegevoelige rassen als Drifter kunnen 2 bespuitingen meestal wel uit, maar bij rassen met een goede resistentie tegen septoria en roesten is een vroege bestrijding (tijdens de stengelstrekkingsfase) vaak niet nodig.
Advies is om bij gezonde rassen de zgn. T1-bespuiting uit te stellen en af te wachten hoe de ziekten zich ontwikkelen. Onder gunstige omstandigheden kan de T1-bespuiting zo lang worden uitgesteld dat deze samenvalt met de T2 bespuiting. Deze T2-bespuiting bij het in aar komen is bij alle rassen rendabel en dient altijd uitgevoerd te worden.
Als toch een (uitgestelde) vroege bespuiting is uitgevoerd, kan overwogen worden de T2-bespuiting uit te stellen en samen te laten vallen met de T3-bespuiting tegen aarfusarium. Op deze manier kunnen dan zowel blad- als aarziekten in één keer bestreden worden.