Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 22-04-2009

Ziektebestrijding in wintertarwe

Bij wintertarwe wordt veelal de eerste ziektebestrijding rondom het begin van de stengelstrekking uitgevoerd. Uit [INVALID URL] is echter gebleken dat deze vroege bespuiting niet altijd rendabel is. Er blijkt een duidelijk verschil te zijn tussen de optimale strategie van ziektegevoelige en van resistentere rassen. Betrek daarom bij de ziektebestrijding in tarwe heel nadrukkelijk de resistenties van het betreffende ras. Bij ziektegevoelige rassen kunnen twee bespuitingen meestal wel uit, maar bij rassen met een goede resistentie tegen Septoria en roesten is een vroege bestrijding (tijdens de stengelstrekkingsfase) vaak niet nodig.

In de rassenlijst en de [INVALID URL] zijn de resistentiecijfers te vinden.