Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 22-05-2008

Ziektebestrijding graszaad

Bij de meeste grassoorten is een bespuiting met fungicide kort voor de bloei rendabel.
Bij Engels raaigras komt in vrijwel alle jaren zwarte roest voor. Een preventieve bespuiting vlak voor de bloei is aan te bevelen en, afhankelijk van het optreden van zwarte roest en het gekozen middel, zijn één of meerdere bespuitingen na de bloei noodzakelijk. Er zijn diverse middelen voor handen. Het is belangrijk bij volgende bespuitingen andere werkzame stoffen toe te passen om resistentie te voorkomen.
Hoewel in roodzwenkgras weinig ziekten voorkomen, bleek een toepassing van een fungicide tot een verhoging van de zaadopbrengst te kunnen leiden.