Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 19-02-2008

Zaaizaadhoeveelheid zomergranen

Deze tip gaat in op de zaaizaadhoeveelheid bij zomergerst en -tarwe.

Gerst is een graangewas met een goed compensatievermogen. Bij een lager plantaantal komen er meer aren per plant, meer korrels per aar en een hoger 1000-korrelgewicht. Teveel planten beïnvloedt het percentage volgerst negatief. Onder normale omstandigheden is bij een DKG van 40-45 het advies om 120-140 kg per ha te zaaien. Laag DKG? Dan ook minder zaaizaad gebruiken. Verhoog de zaaizaadhoeveelheid bij mindere zaaiomstandigheden met circa 10 %.

Bij zomertarwe ligt het aantal planten per ha waarnaar gestreefd moet worden hoger. De geadviseerde zaaizaadhoeveelheid ligt hier onder normale omstandigheden bij een DKG van 40-45 op 140-160 kg per ha. Zaai onder ongunstige omstandigheden circa 20 kg extra per ha.