Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 22-04-2008

Zaaiuien en/of suikerbieten rollen?

In de afgelopen periode zijn veel uien en bieten gezaaid. Door de betere bodemstructuur is de kwaliteit van het zaaibed vaak beter dan in 2007. Door voldoende vocht in de ondergrond lagen eind vorige week op diverse percelen veel zaden net gekiemd.
Op dit moment wordt echter een droge periode verwacht. Om voldoende aansluiting te houden met vochtige ondergrond kan het zinvol zijn om het zaaibed te rollen. Dit geldt vooral voor zaaiuien, maar ook bij bieten kan het zinvol zijn. Beoordeel uw percelen in hoeverre rollen nog mogelijk c.q. wenselijk is. Als kiemen meer dan 0,5 cm groot zijn, geeft het rollen kans op schade.