Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 14-04-2008

Zaaien in warme grond kan opkomstproblemen voorkomen

Wacht zo lang mogelijk met het zaaien van waspeen op Meloidogyne-gevoelige gronden.
Meloidogyne-aaltjes worden spontaan uit de eieren gelokt bij oplopende temperatuur in het voorjaar. Als de tijd tussen het lokken en het binnendringen in de plantwortels te lang duurt, treedt massale sterfte op onder de aaltjes. Dit kan bereikt worden door de zaai zo lang mogelijk uit te stellen. Bij het maken van de planning voor het zaaien en poten is het goed om met Meloidogyne-aaltjes besmette percelen het laatst in te plannen.

Een koud en nat voorjaar zijn ideale omstandigheden voor Trichodoriden, omdat deze dan tot in de toplaag van de grond naar boven kunnen komen.
Vooral in het kiemplantstadium zijn veel gewassen, zoals suikerbiet en zaaiui gevoelig voor schade.
Ook voor deze aaltjessoort kan iets later zaaien schade beperken. Daarnaast is het belangrijk dat het gewas onder ideale omstandigheden gezaaid of gepoot wordt, zodat het gewas zo snel mogelijk boven de grond staat. Denk daarbij aan niet poten of zaaien in koude grond, niet te diep poten of zaaien. Zorg dat het pootgoed niet kouder dan 8 °C is en dat de ogen goed los zijn.