Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 13-09-2010

Zaai geen cysten via zeefgrond

Het terugbrengen van zeefgrond uit aardappelen naar het perceel brengt een groot risico met zich mee dat er nieuwe aardappelmoeheid haarden ontstaan.
Uit onderzoek is namelijk gebleken dat zeefgrond nog veel meer cysten bevat dan sorteergrond.
Een aantal aandachtspunten:

  • Breng zeefgrond niet terug naar het perceel. Uit onderzoek blijkt dat zeefgrond afkomstig van een (nog niet ontdekte) besmettingshaard veel cysten bevat. Dit geldt ook voor percelen die eerder besmet zijn verklaard en weer zijn vrijgegeven.
  • Wees extra voorzichtig met bedrijfsvreemde grond afkomstig van gehuurde percelen. Behalve aardappelcysten kan deze grond ook andere grondgebonden ziekten of lastige onkruidzaden bevatten. Voer deze grond altijd af.
  • Houd er bij afvoer van zeef- en sorteergrond naar derden, bijvoorbeeld naar veehouders die er laagten mee opvullen, rekening mee dat aardappelcysten 20 tot 30 jaar in de grond kunnen overleven. 
  • Bedenk dat voor geringe hoeveelheden risicogrond afvoer naar een afvalverwerker een optie is. De stortkosten bedragen €22,50 tot €25 per ton.
  • Zet zeef- en sorteergrond onder water. Bekleed hiervoor een greppel met plastic en stort daar de grond in. Zet deze vervolgens een heel seizoen onder water. Veel aaltjes overleven deze behandeling niet. In theorie is de grond dan weer schoon. Een risico is dat cysten blijven drijven, waardoor de kans bestaat dat enkele exemplaren de behandeling overleven.
  • Reserveer een perceel als risicoperceel waarop alle zeefgrond uitgereden wordt. Voorkom dat grond van dit perceel op andere percelen terechtkomt.