Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 02-06-2010

Wortelonkruiden in granen nu aanpakken

Wortelonkruiden, zoals akker(melk)distel in granen, zijn op dit moment voldoende goed ontwikkeld om te kunnen worden bestreden. Een aantal graanherbiciden heeft enige werking tegen wortelonkruiden. Ally SX heeft de beste werking op akkerdistel, akkermelkdistel en akkermunt en werkt matig tot goed op klein hoefblad. MCPA is goed op akkerdistel en zwak op akkermelkdistel. Moerasandoorn kan in de stoppel met Amitrol worden bestrijden. Paardenstaart kan worden bestreden door 2-3 keer MCPA 0,25-0,5 l/ha te spuiten. Primus heeft de beste werking op veenwortel en Ally SX heeft een enige nevenwerking. De ontwikkeling van veenwortel is in deze periode meestal onvoldoende. Scout het perceel op welke onkruidsoorten er voorkomen en pas uw herbicidenkeuze daarop aan. De hulpstoffen Zipper en Buster zorgen voor een betere indringing in het gewas en kunnen daardoor voor een net iets betere effectiviteit zorgen. Spuit bij groeizaam, liefst bewolkt weer. Houd u bij teelt van granen aan de maximale doseringen van gewasbeschermingsmiddelen. Bij zomergranen zijn deze soms lager dan bij wintertarwe. Raadpleeg zo nodig het etiket.
U kan het bijgevoegde artikel lezen. Hierin worden de resultaten van een veldproef in zomergerst tegen akkermelkdistel uitgevoerd door PPO-agv besproken.