Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 11-05-2012

Wortelonkruidbestrijding in granen en graszaad

Voor de bestrijding van wortelonkruiden geldt dat de onkruiden voldoende ontwikkeld moeten zijn én dat het groeizaam weer is rondom de bestrijding.

Voor de bestrijding van wortelonkruiden geldt dat de onkruiden voldoende ontwikkeld moeten zijn én dat het groeizaam weer is rondom de bestrijding.
De enige wintertarwepercelen waar de ontwikkeling van de wortelonkruiden soms al voldoende is, zijn vóór eind oktober gezaaide percelen waar vaak in het najaar Javelin gespoten is. Op percelen die alleen met Javelin gespoten zijn, komen we soms kleefkruid tegen. Kies op die percelen bij de wortelonkruidbestrijding voor Starane of Primstar in de combinatie.
Op de percelen die in het voorjaar een onkruidbestrijding gehad hebben, zijn de wortelonkruiden nog minder ver. Belangrijk voor goede wortelonkruidbestrijding is dat het groeizaam weer is, dus met een hoge luchtvochtigheid en voldoende temperatuur (>15-20 ºC). Dat geldt niet alleen voor het moment van spuiten, maar ook voor de volgende dag.
Nieuw in tarwe is het middel Traton SX. Dit is een soort versterkte Ally, met iets betere cijfers voor verschillende wortelonkruiden. Gebruik bij wortelonkruidbestrijding 400 – 600 ltr water.

TarweKies bij veenwortel of haagwinde voor 1 ltr Primstar of 99 ml Primus in combinatie met 1-2 ltr MCPA. Kies bij distels of hoefblad voor 45 gr Traton SX + 1-2 ltr MCPA. Zowel Primstar als Traton SX hebben een toelating tot verschijnen van het vlagblad.
GraszaadSpuit 2 ltr MCPA, voeg bij aanwezigheid van veenwortel, haagwinde of aardappelopslag hier 0,75 ltr Starane of 1 ltr Primstar toe. Bij graszaad zit geen etiketbeperking op het moment van spuiten voor wat betreft de gewasontwikkeling. Een toepassing als de aar aanwezig is kan opbrengst kosten.
Als er veel akkerpaardenstaart aanwezig zijn, heeft een herhaalde bespuiting van 0,25 ltr MCPA de voorkeur.