Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 14-05-2008

Wortelonkruid- en aardappelopslagbestrijding in wintertarwe

Herbiciden moeten voor het uitaren worden ingezet. Dit betekent in vroege percelen dat voor een betere opname niet meer kan worden gewacht op regen. Haagwinde, kleefkruid en aardappelopslag kunnen goed met 1 ltr Starane per ha worden bestreden. Akker(melk)distel moet bestreden worden met 2 ltr MCPA of 1 ltr MCPA + 20-30 gr Ally SX per ha. Gebruik Ally indien er nog niet eerder Ally op het perceel is ingezet. Ally is tot het verschijnen van het vlagblad toegelaten. Haagwinde en veenwortel kunnen tot verschijnen vlagblad ook bestreden worden met 1 ltr Primstar per ha. Let op dat 99 ml Primus per ha slechts toegelaten is tot begin stengelstrekking! Het combineren van groeistoffen met bepaalde fungiciden kan onder zachte omstandigheden tot gewasreactie leiden.