Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 02-10-2012

Wintergranen zaaien

Vanaf begin oktober kunnen er wintergranen gezaaid worden. Voor het verkrijgen van een goed gewas wintergerst of wintertarwe streven we naar minstens 550 halmen per m2. Hiervoor zijn ongeveer 250 planten per m2 in het voorjaar nodig. Houd daarbij rekening met het duizendkorrelgewicht (DKG).

Vanaf begin oktober kunnen er wintergranen gezaaid worden. Voor het verkrijgen van een goed gewas wintergerst of wintertarwe streven we naar minstens 550 halmen per m2. Hiervoor zijn ongeveer 250 planten per m2 in het voorjaar nodig. Houd daarbij rekening met het duizendkorrelgewicht (DKG). Onder goede bodemomstandigheden is 2,5 maal het DKG (duizend korrelgewicht) in kg voldoende om in het voorjaar 200 tot 225 planten per m2 te krijgen. Een maand later zaaien ongeveer 2,75-3 keer het DKG in kg aanhouden. Is de grond natter; bij onregelmatigere zaaidiepte; onder ongunstiger bodemomstandigheden, 3-3,25 keer het DKG in kg zaaizaad aanhouden. Rond half december 3 tot 3,5 maal het DKG. Probeer in ieder geval altijd te zaaien op een moment dat de grond na het zaaiennaar verwachting voldoende kan opdrogen.
Let dit jaar ook extra op de kiemkracht. Er zijn partijen te verwachten met een lagere kiemkracht dan normaal.

Tabel: Zaaizaadhoeveelheid bij verschillende zaaiomstandigheden bij verschillende DKG in kg/ha.
Omstandigheden bij het zaaien:DKG:
40455055
zeer goed (& vroeg)105115125140

gemiddeld (& midden herfst)

125140155170
slecht  (& late zaai)145160175195

Bij vroege zaai van wintertarwe en/of -gerst is het aan te bevelen om voor de winter een onkruidbestrijding tegen o.a. grassen uit te voeren. Op zand- en lössgronden kunt u deze bespuiting het beste na opkomst in het 2-3 bladstadium uitvoeren.