Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 03-12-2013

Wintergranen voor waterberging

In dit onderzoek hebben DLV Plant en PPO-AGV Vredepeel gekeken of wintergraan als buffervlak of –strook een vergelijkbaar erosie remmend effect heeft als een groenstrook of een groenvlak met grassen. Een grasbufferstrook levert geen productie op. Bij aanleg van een graanbufferstrook kan mogelijk het erosie remmend effect gecombineerd worden met plantaardige productie. Via een bevloeiingsproef is gezocht naar het waterbergend vermogen van een graanbufferstrook. Onder de omstandigheden binnen dit onderzoek is naar voren gekomen dat wintertarwe als bufferstrook een waterbergend vermogen heeft van 0,1 m3 per m2. Vertaald naar de huidige erosieverordening zou er per ha erosiebevorderend gewas aan de onderzijde van dit gewas, een oppervlakte wintergraanbufferstrook aangelegd moeten worden van 1.000 m2 om een berging van 100 m3 per ha te verkrijgen.

Let op. Deze voorzichtige conclusie is gebaseerd op éénjarig onderzoek.