Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 11-04-2007

Werking van bodemherbiciden

Uit onderzoek is gebleken dat bodemherbiciden sosm minder lang werken. Deze tip geeft u mogelijkheden aan om hiermee rekening te houden.

In deze tijd van het jaar worden veel bodemherbiciden preventief ingezet om veronkruiding later in het seizoen te voorkomen. Men gaat er dan vanuit dat de bodem voldoende lang onkruidvrij blijft tot andere middelen kunnen worden ingezet. Uit [INVALID URL] (zie ook het artikel in Boerderij/Akkerbouw 92, nr.7 - 3 april 2007) blijkt echter dat Goltix en isoproturon minder lang werken dan men in de praktijk verwacht.

De duurwerking kan worden verlengd door vaker te spuiten in een lagere dosering. Aanwezigheid van voldoende bodemvocht is voor werking van bodemherbiciden essentieel. Wanneer er onvoldoende bodemvocht beschikbaar is of als er op korte termijn geen kans is op regen, is het beter -indien mogelijk- de bespuiting uit te stellen of na opkomst contactherbiciden te spuiten. Lagere doseringen van onder andere Frontier Optima, linuron, Mikado en Sencor zijn dan ook nog effectief. Het bestrijdingsresultaat wordt afgemaakt door een eventueel verlaagde dosering met contactherbiciden. Met behulp van een MLHD-meter (MLHD Online) kan de hoogte van de doseringsverlaging worden ingeschat.