Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 26-04-2010

Werking van bodemherbiciden (in ui)

In de teelt van uien worden vaak bodemherbiciden voor opkomst ingezet om veronkruiding later in het seizoen te voorkomen. Voor een goede werking van bodemherbiciden is voldoende bodemvocht een vereiste.  Door de aanhoudende droogte zal de werking van bodemherbiciden minder zijn. Het is daarom onder de huidige omstandigheden verstandiger om vóór opkomst van de uien de bovenstaande onkruiden af te branden met een glyfosaat-houdend herbicide (o.a. Roundup 2-3 l/ha) of met Finale SL 14 (3 l/ha). Door gebruik te maken van een kiemvenster (afdekken van de grond met folie of glasplaat, zodat de planten daaronder eerder kiemen dan de planten naast het kiemvenster) kan ongeveer bepaald worden wanneer de uien opkomen. Op het juiste tijdstip spuiten, vlak voor opkomst, zorgt ervoor dat zo min mogelijk uien wegvallen en alle opgekomen onkruiden worden bestreden. Wanneer het voor de na opkomst bespuitingen heeft geregend, kan eventueel alsnog een bodemherbicide aan de mix worden toegevoegd.