Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 30-10-2013

Wel of niet onderwerken van groenbemesters voor de winter

Soms kan het wenselijk zijn dat een groenbemester ondergewerkt wordt voor de winter. Wanneer er een winterharde groenbemesters is gezaaid zoals bijvoorbeeld winterrogge is er reële kans op vermeerdering van schadelijke aaltjes voor een volggewas. Dan is het beter deze groenbemester voor de winter om te doen. Er vindt anders geen natuurlijke(winter)afsterving plaats.

Een resistente bladrammenas sterft veelal af na vorst. De kans op schadelijke vermeerdering van Pratylenchus penetrans is hier gering. Is er geen zware besmetting vanuit het verleden bekend, dan vormt dit geen probleem. Een gewas als Tagetes is ook gevoelig voor vorst en kan ook blijven staan.

Op een perceel waarvan bekend is dat er recent Meloidogyne chitwoodi voorkwam en nu Japanse haver staat en komend jaar schorseneren, peen of aardappelen is het wel verstandig deze te vernietigen. Wanneer u de gebruiksruimte stikstof (50 kg N voor zand en löss) voor de groenbemester nodig heeft mag u de groenbemester pas na 1 december vernietigen.