Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 29-10-2012

Water - Kennis - Akker

Het waterbeheer van alledag wordt vormgegeven door zowel praktiserende akkerbouwers als de waterbeheerders van Nederland. Zij geven het waterbeheer vorm, variërend van het microniveau van één perceel tot het macroniveau van beheer- en stroomgebieden, en alles daar tussen in.

Om dit te benadrukken is er een boekje verschenen: Water-Kennis-Akker. Het is een boekje over te droog, te nat, te zout en extreme weersomstandigheden in akkerbouwend Nederland.
Het beschrijft maatregelen om deze ongewenste situaties te voorkomen of nadelige effecten tegen te gaan.

Het boekje is voor akkerbouwers en waterbeheerders geschreven. Er worden 13 maatregelen toegelicht, waarbij ook de zienswijze van een waterschapper en een agrariër beschreven zijn. Het is dus zeker niet compleet, maar wel bijzonder.

Het boekje is tot stand gekomen in opdracht van Kiemkracht. Redactie, Ontwerp en opmaak: Aequator Groen en Ruimte bv.