Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 04-04-2011

Water, daar waar het nodig is

Dit praktijkproject implementeert en valideert op het gebied van watermanagement nieuwe technieken, zoals vochtsensoren en WaterWatch®. Hierbij ligt de nadruk op het optimaliseren van het watergebruik. Dit moet leiden tot een vermindering van watergebruik. Een ander spoor is het voorkomen van doorlekken van water (en mineralen) uit de bouwvoor naar grondwater. Doordat zuiniger wordt omgegaan met water, biedt dit openingen om de bestaande regelgeving op het vlak van beregening (zogenoemde stand-still) te versoepelen.

Status:Dit onderzoek is in uitvoering
Uitgevoerd door:LLTB/DLV Plant/PPO/DACOM
Looptijd:2010-2013

In 2010 hebben een tiental deelnemers in Limburg de bodemvochtsensor getest in de gewassen aardappel, waspeen, lelie en prei. Na 1 jaar testen blijkt, uit de evaluatie met de deelnemers, dat werken met de bodemvochtsensor gebruiksvriendelijk is en ondersteuning geeft bij de planning van beregenen. Er is vastgesteld dat na een beregeningsgift geen water is doorgelekt naar een niveau onder de wortels. Er zijn ook stikstofmetingen uitgevoerd in aardappelen tijdens en na de teelt. Door de beregening heeft het gewas goed gebruikgemaakt van de aanwezige stikstof.

In april 2011 is een persbericht verschenen. In dit persbericht worden de ervaringen van de deelnemers, de kosten/opbrengsten van het systeem en de resultaten over 2010 bondig benoemd.

Hieronder is het eindrapport te downloaden.