Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 02-07-2012

Wat is de waarde van stro?

De voorraad stro van afgelopen jaar is schoon op gegaan. Momenteel merken we volop interesse van de handel om stro te kopen. Dit voorjaar hebben we echter ook duidelijk de verschillen gezien tussen percelen waar de organische stof voorziening goed in orde is en daar waar het gehalte laag is.

De voorraad stro van afgelopen jaar is schoon op gegaan. Momenteel merken we volop interesse van de handel om stro te kopen. Dit voorjaar hebben we echter ook duidelijk de verschillen gezien tussen percelen waar de organische stof voorziening goed in orde is en daar waar het gehalte laag is. Wanneer stro wordt verkocht is het dan ook van belang om op een andere manier de aanvoer van organische stof te regelen. Daarmee komt de vraag naar boven wat stro minimaal op moet brengen om verkoop rendabel te maken?
Een hectare tarwe levert ongeveer 4 ton stro en bevat zo’n 6,5 kg fosfaat en 60 kg kali, wat overeenkomt met zo’n  50 euro per ha. Het stro levert een vergelijkbare hoeveelheid organische stof als een groenbemester. De teelt van een groenbemester kost zo’n 200 euro. De kosten van hakselen bedragen ongeveer 60 euro.
Bij verkoop van stro voert u dus 50 euro nutriënten af, moet u 200 euro investeren in een groenbemester, maar hoeft u niet te hakselen a 60 euro. Bij een stroprijs van 200 euro per hectare is verkoop of hakselen dus lood om oud ijzer bij 4 ton stro per ha. Bij een hogere stro-opbrengst moet het bedrag vrijwel evenredig stijgen.
Wordt gehakseld, dan kan meteen mest worden uitgereden en een groenbemester worden ingezaaid. Daarnaast wordt bij het afvoeren van stro nogal eens met zware machines gewerkt en niet altijd onder optimale omstandigheden. Eventueel kunt u uw stro verkopen onder voorbehoud van droge omstandigheden tijdens de oogst.