Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 10-07-2008

Vroege gewassen die afsterven door droogte niet extra bespuiten tegen Alternaria

Waar het tot juli weinig heeft geregend, verkleuren nu vooral de vroegere gewassen. Vooral de lagere bladeren vergelen, tonen magnesiumgebrek, mangaangebrek en Alternaria-achtige vlekken (zie afbeelding).

PPO kon in het bovenstaande blad met vlekken geen Alternaria aan het sporuleren krijgen.
Gewassen waar dit soort symptomen te zien zijn, hebben water nodig. Ga niet klakkeloos over tot Alternaria-bestrijding of tot mangaan- of magnesiumbemesting.