Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 11-07-2013

Vragenlijst waterstudie Limburg ((vollegronds)groenteteelt)

Het Landbouw Economisch Instituut (LEI, onderdeel van Wageningen UR) vraagt agrarische ondernemers deel te nemen aan een kort (15 minuten) anoniem onderzoek over droogte-adaptatiemaatregelen.

Voldoende goed water op het juiste moment is belangrijk voor de vollegrondsteelt in Limburg. Door middel van dit onderzoek wil het LEI inzichtelijk maken welke droogte-adaptatiemaatregelen groentetelers in Limburg interessant vinden en welke belemmeringen ze ervaren met betrekking tot het toepassen van deze maatregelen. Dit onderzoek wordt ook uitgevoerd onder groentetelers in Florida, waar al enige jaren subsidieprogramma's bestaan die boeren helpen om droogte-adaptatiemaatregelen over te nemen.

De resultaten van het onderzoek kunnen worden gebruikt om beleidsmakers te informeren over veelbelovende maatregelen, evenals de beste manier waarop u ondersteuning kunt gebruiken bij het overnemen hiervan. Daarom ondersteunt de LLTB deze studie en hoopt ze op veel respons.

De vragenlijst bereikt u via de volgende link: http://is.gd/Waterstudie_LimburgDeelname is anoniem.