Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 01-05-2001

Voorspelling en sturing van het eiwitgehalte bij brouwgerst met behulp van een chlorophylmeter

Een bruikbare relatie tussen chlorophylwaarde en eiwitgehalte van de korrel bij brouwgerst lijkt aanwezig, maar verschillende verstorende factoren maken dat de methode niet zonder meer op grote schaal in de praktijk te gebruiken is. De voorspelling is alleen betrouwbaar wanneer er een ongestoorde groei kan plaatsvinden, er na de uitvoering van de meting geen grote hoeveelheden stikstof uit de grond beschikbaar komen voor het gewas, en er niet een erg laag of erg hoog opbrengstniveau wordt gerealiseerd. Ervaring van teler en teeltbegeleider zijn nodig om op een goede en betrouwbare manier gebruik te maken van de chlorophylmeter.

Inleiding

De chlorophylmeter is een apparaat waarmee de kleur (mate van groenheid) van een gewas kan worden gemeten. Een donkergroene gewaskleur duidt op een ruime stikstofvoorziening en dit leidt dikwijls tot legering en/of een (te) hoog eiwitgehalte, terwijl een lichtgroene kleur duidt op een krappe N-voorziening en vaak samen gaat met een suboptimale opbrengst en een (te) laag eiwitgehalte.

Proefopzet

Van 1996 t/m 1998 zijn op een drietal locaties die verschillen qua grondsoort proeven uitgevoerd met het ras Reggae. In die proeven zijn N-trappen aangelegd om een variatie in kleur en gewasgroei te krijgen, en ook zijn er op verschillende tijdstippen bijbemestingen uitgevoerd. Gedurende het seizoen is een aantal keren de gewaskleur met de meter vastgelegd, en zijn van de proefveldjes o.a. de opbrengst, het eiwitgehalte en het volgerstpercentage vastgesteld. In dezelfde periode zijn door ACM in een aantal regio’s metingen verricht op praktijkpercelen. Aan een combinemonster werd het o.a. het eiwitgehalte vastgesteld.

Resultaten en conclusies

Een bruikbare relatie tussen chlorophylwaarde en eiwitgehalte van de korrel bij brouwgerst lijkt aanwezig, maar verschillende verstorende factoren maken dat de methode niet zonder meer op grote schaal in de praktijk te gebruiken is. De voorspelling is alleen betrouwbaar wanneer er een ongestoorde groei kan plaatsvinden, er na de uitvoering van de meting geen grote hoeveelheden stikstof uit de grond beschikbaar komen voor het gewas, en er niet een erg laag of erg hoog opbrengstniveau wordt gerealiseerd. Ervaring van teler en teeltbegeleider zijn nodig om op een goede en betrouwbare manier gebruik te maken van de chlorophylmeter.
In overleg met de betrokken partijen bij het onderzoek (ACM, Hydro Agri, PAV) is besloten de resultaten van het onderzoek niet op brede schaal naar buiten te brengen (vakbladartikelen, themadag, etc.) aangezien de methode in veel gevallen onvoldoende betrouwbaar is gebleken.
Inmiddels zijn er, in opvolging van de chlorophylmeter, ook andere apparaten ontwikkeld en in onderzoek, zoals de sensor en de cropscan. Hiermee wordt een vergelijkbare meting uitgevoerd, alleen in kortere tijd en aan een grotere oppervlakte. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor het probleem van de heterogeniteit van praktijkpercelen, en kunnen leiden tot meetwaarden met een hogere betrouwbaarheid. Het zou de moeite waard zijn deze apparatuur te gebruiken bij eventueel verder onderzoek naar de mogelijkheden om het eiwitgehalte bij brouwgerst te voorspellen en te sturen.