Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 07-09-2009

Voorkómen van knolaantasting door Phytophthora infestans

Vooral in drogere grond kunnen sporen van Phytophthora langere tijd overleven. Naarmate knollen zwaarder beschadigd zijn neemt de kans op infectie snel toe. Voorkom dus rooibeschadiging.
Rooi pas als de knollen goed afgehard zijn. Stel de rooimachine goed af, met voldoende grond op de rooiband. Beperk de valhoogte en gebruik valbrekers. Zorg dat de meegenomen grond niet de bewaring in gaat en blaas de aardappelen zo snel mogelijk droog.