Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 07-09-2009

Voorkómen van knolaantasting door Alternaria

Nu de grond op veel plaatsen erg droog is, ligt het gevaar op de loer dat als er onder deze droge omstandigheden geoogst wordt de knollen beschadigd worden door te scherpe kluitjes. Dit zijn dan tijdens de bewaring invalspoorten voor Alternaria-sporen.
In het seizoen 2004/2005 traden deze problemen op in het Zuidwesten bij aardappels die onder zeer droge omstandigheden waren geoogst.

PPO-agv heeft toen samen met DLV Plant en Cebeco Agrochemie een enquête uitgevoerd bij telers. De resultaten van dat onderzoek waren:

  • Bintje is een gevoelig ras voor aantasting van Alternaria op de knol;
  • Er is vaak geen relatie tussen de ernst van aantasting door Alternaria in het loof en knolaantasting. Waarschijnlijk zijn er altijd genoeg sporen in de grond aanwezig om bij beschadiging problemen te veroorzaken;
  • Maatregelen om loofaantasting tegen te gaan garanderen niet dat er geen knolaantasting optreedt;
  • Beschadigingen aan de knollen tijdens de oogst door een te korte afhardingstijd of door oogsten onder (te) droge omstandigheden (scherpe kluitjes) bevorderen het optreden van Alternaria op knollen;
  • Het gaat altijd om Alternaria solani.
De uitgebreide resultaten van de enquete over het ontstaan van knolaantasting door Alternaria zijn [INVALID URL] te vinden.