Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 11-05-2009

Voorkom verspreiding van virus in pootgoed

Spuit Y-virusgevoelig pootgoed wekelijks vanaf opkomst tot de loofdoding met 7,5 l/ha minerale virusolie + pyrethroïde om verspreiding van virus in het gewas tegen te gaan:

  1. Er wordt in 2009 veel Y-virus in het pootgoed verwacht, omdat veel gewassen na de adviesdatum zijn doodgemaakt;
  2. Vooral een jong gewas is erg vatbaar. Later treedt in meer of mindere mate ouderdomsresistentie op;
  3. In aardappelen is al jaren geen onafhankelijk onderzoek met minerale olie tegen virus uitgevoerd (red: in 2009 start een driejarig project naar luis- en virusbestrijding in pootaardappelen), maar in de tulpen is onlangs aangetoond dat er al virusbesmetting door bladluizen plaatsvindt voordat er luizen in de vangbakken worden gevangen. Daarom is daar het advies vervroegd. Ze adviseren daar om al in week 15/16 te beginnen, zodra de temperatuur tot boven de 12/13 °C oploopt;
  4. Wacht niet tot na de eerste selectie. In de meeste rassen zijn de viruszieke planten ook in behandelde gewassen goed te zien. Bovendien gaat de olie ook de afgifte van virus vanaf de viruszieke planten in het gewas tegen.