Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 07-05-2008

Voorkom ritnaaldschade; bestrijd de kniptor!

Ritnaalden voeden zich ondergronds met veel gewassen, waardoor planten weg kunnen vallen. Bekend voorbeeld is plantwegval in maïsgewassen. In aardappelen veroorzaken de insectenlarven gaatjes in de knol, waardoor kwaliteitsverlies optreedt. Een partij met veel ritnaaldaantasting wordt afgekeurd.
De kniptor, het volwassen stadium van de ritnaald, zet haar eitjes in de grond af, bij voorkeur in percelen begroeid met grasland, graszaad en graan. Juist in deze gewassen kan een gerichte kniptorbestrijding plaatsvinden. Op die manier wordt een volgende generatie ritnaalden voorkomen. Let wel, een generatie die vier jaar lang volggewassen als aardappelen aan kan tasten! In de periode mei en juni kan de kniptorvlucht in grasachtige percelen worden gevolgd met een daarvoor speciaal ontwikkelde val. De val bevat sexferomonen die de kniptorren aantrekken. In het gewas kan aan de hand van tellingen een gerichte bestrijding met een pyrethroïde worden uitgevoerd. De kniptorren worden uitgeschakeld en hiermee het leggen van eitjes verhinderd. Dit geleide bestrijdingssysteem wordt vermarkt door CZAV en De Groene Vlieg.