Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 26-03-2009

Voorjaarstoepassing van drijfmest op onbeteelde kleigrond

Vanwege het risico op bodemstructuur- en gewasschade is er op de kleigrond huiver om in het voorjaar drijfmest te gebruiken. [INVALID URL] en praktijkervaring geven aan dat er wel mogelijkheden zijn, zeker op de wat lichtere gronden.

De drijfmest moet wel in één werkgang worden uitgereden en ingewerkt. Inwerken met een mestinjecteur, zoals op zandgrond, kan niet. Op onbeteelde grond, voor het zaaien of poten van de gewassen, is er een duidelijke voorkeur voor een sleepslangaanvoermachine boven het gebruik van de mesttank. Een beperkte belasting van de grond en een grote werkbreedte beperken zo de bodembelasting. De volgende manieren zijn dan toegestaan:

  1. onmiddellijk in sleufjes in de grond. De sleufjes mogen niet breder zijn dan 5 cm en moeten minimaal 5 cm diep zijn;
  2. in één werkgang op of in de grond aanbrengen en onderwerken of intensief mengen met de grond. De mest mag dan niet meer zichtbaar zijn op het grondoppervlak.

Als de drijfmest met het sleepslangaanvoersysteem over de ploegsnede wordt toegediend, lukt het meestal niet om aan de eisen te voldoen. Geadviseerd wordt om dan eerst een egaliserende grondbewerking uit te voeren, zodat voldoende diepe sleufjes kunnen worden gemaakt en/of de mest goed gemengd wordt met de grond.