Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 02-02-2011

Voorjaarsaanwending van mest in wintertarwe

In wintertarwe kan heel goed mest worden toegediend. Geef in het vroege voorjaar eerst een verlaagde eerste N-gift met kunstmest. De tweede N-gift wordt dan met dierlijke mest gegeven. Het sleepslangenaanvoersysteem is hierbij een goed systeem. De mest moet zodanig worden toegepast dat deze in geultjes van de zodenbemester of de sleufkouterbemester blijft staan (maximaal 5 cm breed) of door eggen goed met grond gemengd wordt. Geef ongeveer 100 kg werkzame N met dierlijke mest. In de zomer kan dan eventueel een derde N-kunstmestgift gegeven worden. De dierlijke mest moet worden gegeven in de uitstoelingsfase van de wintertarwe. Toediening in de strekkingsfase veroorzaakt schade en geeft dus opbrengstverlies. Bij toepassing in wintertarwe kan op een N-werking van 50 tot 60% gerekend worden; dit is lager dan bij mestinjectie in open land.