Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 21-03-2012

Voldoende kali in uw bouwplan?

Veel gewassen hebben een hoge onttrekking c.q. afvoer van kali. Een hogere (bruto)opbrengst geeft nog meer afvoer:

Veel gewassen hebben een hoge onttrekking c.q. afvoer van kali. Een hogere (bruto)opbrengst geeft nog meer afvoer:

  • Aardappelen bij 70 ton 350 kg K2O;
  • Peen bij 75 ton 263 kg K2O;
  • Snijmaïs bij 50 ton 215 kg K2O;
  • Suikerbiet bij 75 ton 188 kg K2O;
  • Wintertarwe bij 10 ton 51 kg K2O;
  • Stro bij 5 ton 75 kg K2O;
  • CCM bij 12 ton slechts 36 kg K2O.

Daarbij treedt er op zandgrond in de winterperiode een verlies op van circa 50 kg K2O. In een bouwplan van suikerbiet, aardappelen en 2 jaar maïs komt dit neer op een afvoer van 292 kg K2O per jaar!

Wordt er met varkensmest bemest dan is de aanvoer hiermee op basis van de gebruiksruimte dierlijke mest met zeugenmest (bij 2,5 kg P2O5 en 65 kg P- ruimte) 26 m3 mest x 3,5 kg K2O = 91 kg K2O. Bij vleesvarkens is de aanvoer crca 117 kg K2O. Bemesting met rundveemest (ca. 40 m3) geeft een aanzienlijk hogere aanvoer, circa 235 kg K2O.

De aanvoer van K2O is in veel gevallen dus lager dan de afvoer van K2O. Op veel bedrijven zien we dit terug in de relatief lage K-toestanden (K-getal: 10 – 14).
Vooral bij de bemesting van snijmaïs wordt onvoldoende gekeken naar een voldoende bemesting met kali. Mogelijkheden om meer kali te bemesten zijn:

  • Hogere kunstmest kaligiften aan de diverse gewassen;
  • Varkensmest vervangen door rundveemest;
  • Gebruik maken van dunne fracties van gescheiden mest. Hierin zit relatief minder fosfaat en meer stikstof en kali. Ook mineralenconcentraat is een vorm van gescheiden mest (als kunstmest of als organische mest aan te voeren) met een hoog gehalte aan kali (N/P/K =  8-10 N / 0,1 – 0,7 P2O5 / 10 – 11 K2O) en dus een goede meststof om relatief goedkoop ook extra kali aan te voeren.