Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 12-09-2008

Vlinderbloemigen brengen bemesting in evenwicht

Deze brochure gaat in op het belang van vlinderbloemigen voor een evenwichtige bemesting op het (biologische) akkerbouwbedrijf.

De aanvoer van nutriënten op het biologische bedrijf vindt veelal voor een belangrijk deel plaats door aanvoer van dierlijke mest. Om tot een evenwichtige nutriëntenvoorziening te komen is dit vaak niet toereikend: óf de stikstofvoorziening is onvoldoende, óf de fosfaat- en kalivoorziening overschrijden de behoefte.
Vlinderbloemigen brengen, door hun stikstofbinding de bemesting in evenwicht en helpen zo de milieubelasting als gevolg van bemesting terug te dringen.