Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-12-2001

Verbetering van de zaadvorming van karwij

Hoe kan de zaadopbrengst van karwij worden verhoogd en de opbrengstzekerheid worden verbeterd?
Uit dit onderzoek blijkt dat de toepassing van de groeiregulator Moddus (vroeg, maar vooral in een laat stadium) en een bespuiting met MCPP/MCPA (in de zaadvullingsfase) de zaadopbrengst niet ten goede komen.

Inleiding

De zaad- en carvonopbrengsten van karwij laten sterke jaarlijkse verschillen zien en liggen, voor een rendabele teelt, gemiddeld aan de lage kant. Al jarenlang is de vraag hoe de zaadopbrengst van karwij kan worden verhoogd en de opbrengstzekerheid kan worden verbeterd. Voor de carvonproductie is door PPO-agv enkele jaren onderzoek gedaan naar de zgn. schermenoogst (en directe destillatie). Hiermee kan voortijdige zaaduitval, als fysiek verlies van (zaad- en carvon-)opbrengst, grotendeels worden voorkomen.

Proefopzet en resultaten

De proef werd aangelegd in een eerstejaars productieperceel van het ras Bleija, gelegen op de Oldambtster klei bij Nieuwolda, met als voorvrucht zomertarwe. Er werden drie groeiregulatoren (CCC, Cerone en Moddus) in hoge doseringen ingezet in twee stadia van de gewasontwikkeling; vroeg (bij de gewasstrekking) en laat (vlak voor de bloei). Drie ‘nieuwe’ fungiciden, zgn. strobilurines, werden beproefd.

Van de objecten F (Moddus-laat) en G (MCPP/MCPA) blijven de zaadopbrengsten achter. De gemiddelde zaadopbrengst van het proefveld ligt met 2.130 kg/ha aanmerkelijk hoger dan de geschatte praktijkopbrengst van 1.400 kg/ha. Het praktijkperceel werd slechts een dag nadat de gewastoppen uit het proefveld waren geoogst in het zwad gemaaid en een week nadien gedorsen. Ook wanneer rekening wordt gehouden met enige onregelmatigheid van het perceel lijken het zwadmaaien en de zwadperiode tot een serieus zaadverlies te hebben geleid. Dit bevestigt opnieuw de op basis van eerdere proeven uitgesproken voorkeur van schermen- boven zaadoogst.

Conclusie

Op basis van deze proefresultaten moet geconcludeerd worden dat de toepassing van de groeiregulator Moddus (vroeg, maar vooral in een laat stadium) en een bespuiting met MCPP/MCPA (in de zaadvullingsfase) de zaadopbrengst niet ten goede komt. Van de overige objecten kunnen, gebaseerd op deze proef in het seizoen 2001, geen effecten gemeld worden.