Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-11-2001

Verbetering van de kwaliteit van TBM-pootgoed - Fusarium

In 1998 is het effect onderzocht van de fungiciden Diabolo en TBZ op een aantal Fusarium-stammen. Diabolo gaf een redelijk bestrijdend effect te zien op F. sulphureum en TBZ had een goede werking tegen F. solani . Maar omdat vaak onduidelijk is om welke Fusarium-stam het gaat, lijkt een combinatie van beide middelen een goed alternatief voor de bestrijding van deze bewaarziekte.
Uit rasgevoeligheidsonderzoek bleek dat er rasverschillen zijn in gevoeligheid voor Fusarium-soorten. De rassen Festien, Karakter en Karida zijn bijna ongevoelig en het ras Starga daarentegen is voor beide Fusarium-stammen gevoelig. Verder was er bij de rassen geen duidelijke samenhang is tussen de gevoeligheid voor Fusarium solani en Fusarium sulphureum.
Herkomstverschil in gevoeligheid voor Fusarium spp. kon niet duidelijk worden aangetoond.

Dit is een product van Agrobiokon

Inleiding

In 1998, 1999 en 2000 is Fusariumonderzoek uitgevoerd bij zetmeelaardappelen in het kader van Agrobiokon I. In 1998 betrof dit fungicidenonderzoek en in 1999 en 2000 rasgevoeligheidsonderzoek en onderzoek naar verschillen in gevoeligheid voor Fusarium spp. tussen herkomsten van pootgoed.

Proefopzet en resultaten

In 1998 is middelenonderzoek uitgevoerd met o.a. Diabolo en TBZ op een aantal Fusariumstammen.

Bij het rasgevoeligheidsonderzoek waren de rassen in 1999 Starga, Seresta, Nomade, Stabilo, Elles, Mercator, Mercury, Karida, Karakter, Karnico, Kantara en Katinka. In 2000 waren Elles, Stabilo en Karida vervangen door Sophytra, Florijn en Festien. De rassen waren afkomstig van Proefboerderij 't Kompas te Valthermond en zijn getoetst op de gevoeligheid voor de Fusariumsoorten Fusarium solani en Fusarium sulphureum. Daarnaast is bij het rassenonderzoek gekeken of de herkomst van het pootgoed (zand- of dalgrond) van invloed is op de gevoeligheid voor de beide Fusariumsoorten. Dit onderzoek is gedaan met vier rassen van de proefboerderijen Kooijenburg in Rolde (zandgrond) en 't Kompas in Valthermond (dalgrond).
Het rassenonderzoek is uitgevoerd door in december, januari de knollen kunstmatig te besmetten, deze vervolgens enkele weken bij speciale bewaaromstandigheden op te slaan en vervolgens het aantal aangetaste knollen te tellen.

Conclusie

Uit het middelenonderzoek bleek dat Diabolo een redelijk bestrijdend effect te zien gaf op F. sulphureum en dat TBZ heeft een goede werking tegen F. solani liet zien. Omdat vaak onduidelijk is om welke Fusariumstam het gaat, lijkt een combinatie van beide middelen een goed alternatief voor de bestrijding van deze bewaarziekte.
De gebruikte middelen waren niet van invloed op de opkomst en het aantal stengels in het veld.

Bij het rasgevoeligheidsonderzoek bleek dat er tussen de beide jaren verschillen waren in gevoeligheid voor Fusarium. Seresta bijvoorbeeld hoorde in 1999 voor beide Fusaria tot de minder gevoelige rassen en in 2000 bij de gevoelige. Daarom is meerdere jaren onderzoek nodig om de verschillen in gevoeligheid tussen de rassen goed vast te stellen. Op basis van de beperkte gegevens zou geconcludeerd kunnen worden dat voor zowel F. solani als voor F. sulphureum de rassen Festien, Karakter en Karida bijna ongevoelig zijn en dat het ras Starga daarentegen voor beide Fusariumstammen gevoelig is.
Uit het herkomstonderzoek kwam naar voren dat er in 1999 verschillen waren afhankelijk van de F. solani-stam. De rassen uit Rolde (zandgrond) waren significant gevoeliger dat die uit Valthermond (dalgrond). In 2000 waren er geen betrouwbare herkomstverschillen. De conclusie was dan ook dat betrouwbare herkomstverschillen voor Fusarium-spp. niet duidelijk konden worden aangetoond.