Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 12-10-2009

Veel belangstelling voor rassenonderzoek aardappelen op lössgrond

Op 15 september werd op proefboerderij Wijnandsrade op de themamiddag aardappelteelt aandacht besteed aan de rassenproef van DLV Plant.
Dit jaar worden 12 rassen getoetst op hun geschiktheid voor frites en/of tafelaardappel in het lössgebied. Naast een voldoende kwaliteit moeten de rassen natuurlijk een goede opbrengst hebben en voldoende resistentie tegen schurft en diverse nematoden. Belangrijkste doel van het project is dat telers op basis van informatie voor elk perceel een bewuste keus kunnen maken of een ras wel of niet geschikt is.
De aanwezigen konden met eigen ogen de kort tevoren geoogste aardappelen aanschouwen.

Het onderzoek wordt gefinancierd door het Productschap Akkerbouw en wordt ondersteund door de diverse pootgoedhuizen. De middag werd georganiseerd door DLV Plant en PPO.

Kijk in de bijlage voor foto's van de verschillende rassen.