Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 22-10-2012

Vanggewas na maïs

De maïsoogst is in volle gang. Op zand en lössgrond bent u verplicht een vanggewas na maïs te zaaien. De officieel toegestane vanggewassen zijn gras, bladkool, bladrammenas, winterrogge, wintertarwe, wintergerst en triticale. Het vanggewas na maïs is bedoeld om uitspoeling van stikstof in het najaar en de winter te voorkomen.

De maïsoogst is in volle gang. Op zand en lössgrond bent u verplicht een vanggewas na maïs te zaaien. De officieel toegestane vanggewassen zijn gras, bladkool, bladrammenas, winterrogge, wintertarwe, wintergerst en triticale. Het vanggewas na maïs is bedoeld om uitspoeling van stikstof in het najaar en de winter te voorkomen. Dit betekent dat u het vanggewas direct na de oogst van maïs moet telen. Het vanggewas mag u niet vernietigen voor 1 februari van het daaropvolgende jaar.
Let bij de keuze van de groenbemester op de vermeerdering van aaltjes.

Tabel 1: Effect groenbemesters op aaltjes

Groenbemester
(late stoppel)
Witte-
bieten-
cyste-
Aaltje
Wortel-
Knobbel-
aaltje
(M.chitwoodi)
Wortel-
knobbel-aaltje
(M. fallax)
Wortel-
Lesieaaltje- (P.penetrans)
Vrijlevend-aaltje
(Tricho. similis)
Vrijlevend- aaltje
(Paratricho. teres)
Engels raaigras-+++++++++++
Italiaans raaigr.-++++++++++++++
Bladkool+++?????
(Winter)rogge-+++++++?+++
Bladrammenas-  (R)-  (R)+  (R)++++++
Wintertarwe-+++++?++
Wintergerst-+++++?++
Triticale-+++++?

Vermeerdering:    A actieve afname  /  R rasafhankelijk  /  - niet  /  + weinig  /  ++  matig  /  +++ sterk  /  ? onbekend

Ons advies is geen bladkool als vanggewas na maïs te zaaien. Het zaaizaad is goedkoop maar de bestrijding in het voorjaar is erg moeizaam en duur. Bovendien vermeerdert bladkool het witte en gele bietencystenaaltje. Voor bladrammenas is het al te laat. De voorkeur gaat uit naar granen omdat deze over het algemeen minder kans geven op een vermeerdering van schadelijke aaltjes. (Zie ook www.aaltjesschema.nl)