Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 29-04-2008

Uitbreiding verbodsgebieden beregening

Het jaarlijkse onderzoek door de PD naar de aanwezigheid van bruinrot in het oppervlaktewater in Nederland heeft geleid tot één nieuw verbodsgebied en een aantal uitbreidingen van de verbodsgebieden.

De uitbreiding heeft betrekking op de volgende gebieden:

  • Workum en Nieuwe Pekela (Friesland/Groningen);
  • Gebied rond de Schermer/Beemster en Langedijk (Noord-Holland).

Tevens is er een nieuw gebied aangewezen:

  • Gebied rond Kampen (Overijssel).

Binnen de gebieden is het gebruik van oppervlaktewater voor de teelt van alle aardappelen en aardappel-achtigen verboden. Op de website van LNV staat de kaart met alle verbodsgebieden weergegeven. Voor informatie over de exacte ligging van de verbodsgebieden kunt u contact opnemen met de Plantenziektenkundige Dienst: tel. 0317 - 49 66 47.