Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 06-07-2010

Uien beschermen tegen valse meeldauw

Veel percelen uien hebben op dit moment een sterke loofontwikkeling. Bij dauwvorming blijven de uienpijpen daarbij steeds langer nat. Valse meeldauw krijgt dan meer infectiekansen.
Beoordeel voor deze schimmelziekte vanaf circa de 5e dag na toepassing van mancozeb of maneb de bladnatsituatie voor de komende dagen. Verwacht u juist dan direct weer sterke dauwnachten, dan is het advies al op dag 5 of 6 opnieuw een bescherming toe te passen. Vooral bij ziektedruk vanuit de directe omgeving of enkele zieke pijpjes in het perceel is het advies Fubol Gold of Acrobat of in te zetten.
NB: Fubol Gold alleen toepassen als er nog maar nauwelijks zieke planten in het perceel zichtbaar zijn.