Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 21-06-2011

Trips in zaaiuien

Het droge voorjaar is gunstig geweest voor de ontwikkeling van trips Tabaci in uienpercelen. Op diverse percelen vinden we dan ook trips, vaak verscholen in de schacht van de uien. Als het de komende weken droog blijft, zal de nu aanwezige bezetting voor een flinke uitbreiding van de tripspopulatie in deze percelen zorgen. Controleer daarom uw uienpercelen op het voorkomen van trips en met name tripslarven. Indien u regelmatig trips of tripslarven aantreft, kunt u deze bestrijden door een bespuiting met 0,3 ltr. Decis, 50 ml. Karate  Zeon of 0,2 ltr. Sumicidin Super. Spuit bij voorkeur ’s avonds, met een ruime hoeveelheid water 400 – 500 ltr./ha. Onder schrale omstandigheden adviseren we een uitvloeier toe te voegen. Pyrethroïden spuiten tijdens warme-zonnige dagen, heeft weinig zin vanwege de snelle afbraak van deze middelen onder die omstandigheden. Deze middelen bestrijden tevens de aanwezige larve van het preimotje die voor venstervraat zorgt.