Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 16-06-2010

Trips in uien

Bij droge weersomstandigheden kunnen trips in uien op gaan treden. Bij de combinatie van snelle groei van de uien en zuigschade door trips krullen de uienpijpen sterk. Aan de onderkant zijn grijze vlekjes waarneembaar. Bij de bestrijding van trips is het belangrijk om het middel langs de pijpen te laten lopen, zodat het in het hart van de plant terecht komt. Gebruik veel water (minimaal 350 ltr water/ha) en een sterke uitvloeier. O.a. Zipper of Agral Gold zijn hulpmiddelen om dit te bereiken. Spuit bij donker weer of ’s avonds, dan is de trips het meest actief en is de kans op een hogere luchtvochtigheid het grootst. Voor een zo goed mogelijk effect is daarom het advies de tripsbestrijding apart in te zetten. Hiervoor kunnen pyrethroïden gebruikt worden.  Vaak is na 5-7 dagen een herhaling nodig. Voor de inzet van Tracer is het momenteel nog te vroeg.

NB: bij gebruik van een pyrethroïde doodt u ook alle eventueel uitgezette vliegen van de SIT-methode uienvlieg.