Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-11-2009

Trips in uien een bedreiging

In dit artikel uit 2009 wordt ingegaan op de schade door trips in uien.

Naar aanleiding van problemen met trips in uien bracht het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Lelystad, in opdracht van het PA, in het bijgevoegde artikel uit 2009 de mogelijkheden van beheersing in beeld.

Door tripsschade te herkennen en gericht te bestrijden, kan op middeleninzet worden bespaard. Inzicht in het juiste moment van bestrijden is hierbij nodig. Voor de bestrijding van trips in uien zijn enkele pyrethroïden toegelaten. Er wordt een nieuw zaadcoatingsmiddel verwacht met nevenwerking tegen trips (red.: eind 2011 is Mundial teogelaten in uien).