Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 23-03-2009

Toepassing drijfmest in wintertarwe op kleigrond

De tweede stikstofgift op wintertarwe kan heel goed gegeven worden met drijfmest. De drijfmest kan worden toegediend tot in de tweede helft van april tot het begin van de strekkingsfase. In de strekkingsfase neemt de kans op opbrengstschade toe.

Om structuurschade van de bodem te beperken, biedt het sleepslangaanvoersysteem goede mogelijkheden. Er gaat dan geen zware mesttank over het veld en deze toepassing heeft een grote werkbreedte en capaciteit.
De mest moet in één werkgang worden uitgereden en emissiearm worden aangewend. Alle mest moet in sleufjes in de grond worden gebracht óf moet zodanig worden ondergewerkt dat geen mest zichtbaar op het grondoppervlak ligt. Om te voldoen aan de eis dat de sleufjes maximaal 5 cm breed zijn en geen mest zichtbaar op het grondoppervlak ligt, moet de mestmachine feitelijk zijn uitgerust als een zodenbemester. Een machine uitgerust als sleepvoet of sleufkouter levert vaak onvoldoende kwaliteit van werken op, omdat de mest niet in de sleuven blijft.

Als u overweegt drijfmest in wintertarwe toe te gaan passen, informeer dan voortijdig bij uw loonwerker naar de mogelijkheden die hij heeft en hoe het best op de aangescherpte mestwetgeving ingespeeld kan worden.