Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-02-2013

Tip N mineraal

Wanneer heeft het nemen van een N min monster toegevoegde waarde:

  • Als er mest is gereden in het najaar.
  • Als er veel organische stof is uitgereden in het najaar, veel gewasresten zijn achtergebleven en/of er een goede groenbemester heeft gestaan.
  • Bij een droge koude winter spoelt er minder uit, dus kun je besparen op de giften en daarmee de kwaliteit van de gewassen verbeteren.
  • Qua gewas het meest interessant bij suikerbieten, omdat bieten diep bewortelen en lang groeien. Daarnaast is een tekort aan stikstof negatief voor de opbrengst en groei in het algemeen, maar is teveel stikstof slecht voor het suikergehalte.
  • Op gronden met een hoog organische stof gehalte, zeker als het in de tweede helft van de winter warm is.
  • Na scheuren van grasland. Dat is het veelal verplicht.

Als u een N min monster gaat nemen, heb aandacht voor:

  • Doe dit voordat er bemest wordt.
  • Neem het monster niet te vroeg in de winter.
  • Rond eind februari/begin maart is een goed moment: wat er dan nog in de grond zit, spoelt op klei meestal niet meer uit.
  • Zorg dat u dit niet te kort na een gift aan kunstmest of dierlijke mest doet. Houdt hiervoor minimaal 6 weken aan.