Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 13-11-2012

Tijdstip van bemonsteren voor aaltjes

Het bemonsteringstijdstip voor aaltjes is afhankelijk van een aantal factoren (oogsttijdstip, gewas, vochtigheid, etc.). In verband met bouwplanplanning en de beste kans op het vinden van schadelijke aaltjes is het nu een goede tijd om te bemonsteren. 

Het bemonsteringstijdstip voor aaltjes is afhankelijk van een aantal factoren (oogsttijdstip, gewas, vochtigheid, etc.). In verband met bouwplanplanning en de beste kans op het vinden van schadelijke aaltjes is het nu een goede tijd om te bemonsteren. 
Populaties van wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp) en in mindere mate Pratylenchus penetrans kunnen in zachte winters sterk afnemen. Bij het gebruik van groenbemesters of bijvoorbeeld wintergraan kan de populatie in zachte winters juist toenemen.
Let bij onderzoek naar vrijlevende aaltjes (Trichodoriden) erop dat de bemonstering niet vlak na een grondbewerking wordt uitgevoerd. Trichodoriden zijn gevoelig voor grondbewegingen, de uitslag kan dan een vertekend beeld geven. De grond moet bovendien vochtig zijn (veldcapaciteit).
Laat daarnaast bij verdenkingen richting wortelknobbelaaltjes of wortellesieaaltjes de monsters analyseren met incubatie-techniek of wacht na oogst minimaal 6 weken met monsteren. 
NB: voor de bietenteelt 2013 is het belangrijk de besmettingsgraad met bietencysteaaltjes van het perceel te kennen. Bemonster nu de percelen als dit nog niet bekend is. De uitslag kan van belang zijn voor de aanstaande rassenkeuze. Staat op het perceel nu bladrammenas of gele mosterd als groenbemester, dan heeft nu monsteren geen zin.

AaltjessoortGrootste detectiekansInschatten schade komende teelt
Aardappelcysteaaltjedirect na de oogst van aardappelenokt-mrt, voor aardappel
Bietencysteaaltjen.v.t.okt-mrt, voor bieten / kool / spinazie
Meloidogyne chitwoodi / M. fallaxdirect na oogst sterk vermeerderend gewas
o.a. aardappel / peen /  (wintertarwe)
dec-mrt,
voor o.a. peen / aardappel / schorseneer 
Meloidogyne hapladirect na oogst sterk vermeerderend gewas
o.a. aardappel /  suikerbiet / erwt / bonen
dec-mrt, voor o.a.
peen /aardappel /erwt / ui /witlof /schorseneer 
Pratylenchus penetransn.v.t.dec-mrt,
voor o.a. peen / aardappel /  erwt / boon
Paratrichodorus teresnovember
(bij koele vochtige omstandigheden)
november
(bij koele vochtige omstandigheden)
Overige Trichodoridennovember-maart
(bij koele vochtige omstandigheden)
november-maart
(bij koele vochtige omstandigheden)